จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน นายอดุลย์ บัวหล้า บ้านต๋อ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...