ประชุมโครงการถนนสายวัฒนธรรมวัดสันฐาน

0 2

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมประชุมโครงการถนนสายวัฒนธรรมวัดสันฐาน ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอแม่ทะ โครงการพลัง “บวร” บำบัดทุกข์ บำรุงสข แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาสู่หมู่บ้านอย่างยั่งยืน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง