ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ภายในกองคลังเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...