ต้อนรับผู้อำนวยการกองคลังและหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

0 2

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะจากทางเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง และคณะจากทางเทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.เพชรินทร์ เครือแปง ผู้อำนวยการกองคลัง และ หัวหน้าปิยธิดา ชมพูแก้ว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ที่ได้เข้ามารับตำแหน่งใหม่ในวันนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย