ลงพื้นที่

0 3
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการได้แก่
1.) โครงการคสล.ขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2
2.) โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางลอง อนุ – ซอยข้างโรงเรียนบ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1
3.) โครงการระบบผลิตน้ำประปา (water treatment system) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1
4.) โครงการระบบผลิตน้ำประปา (water treatment system) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7