กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง

0 1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และจิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยราชการ ในอำเภอแม่ทะ และอปท.ในอำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพะเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสะพานบ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ