การประเมินโครงการ”โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(LSS)ประจำปีการศึกษา2562

0 12

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)” ปีการศึกษา 2562 โดยมีท้องถิ่นจังหวัดลำปางเป็นประธานกรรมการประเมินผล ซึ่งการประเมินครั้งนี้ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการและทางโรงเรียนจะได้นำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้