รดน้ำดำหัว

0 1

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และผู้นำชุมชนในตำบลน้ำโจ้ ร่วมรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นสิริมงคลและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดต่อกันมา