ประเพณีปี๋ใหม่เมือง

0 3

วันที่ 19 เมษายน 2566 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมงานประเพณีปีใหม่เมือง อำเภอแม่ทะ ประจำปี 2566 ร่วมขบวนและสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง พร้อมรับชมการแสดงจากทั้ง 10 ตำบล ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง