สนับสนุนน้ำดื่ม

0 1

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ รับมอบน้ำดื่มจากคณะทำงานท้องถิ่นจังหวัดลำปางและบริษัทนิ่มลีสซิ่ง สาขาแม่ปุง ณ ด่านตรวจร่วมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566