ร่วมพิธีถวายราชสักการะ

0 2

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกานายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ ประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พร้อมจุดเครื่องทองน้อยและกล่าวคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง