มอบถุงยังชีพ

0 1

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมกับสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพสต.ฮ่องห้า ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ และถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย 1 รายคือ นางสาวสุพัตรา สุคนธา บ้านเลขที่ 85/4 หมู่ที่ 1 บ้านฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง