ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง

0 1

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นายอำเภอแม่ทะ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจ.ลำปาง สนง.ชลประทานที่ 2 ท้องถิ่นจ.ลำปาง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้ได้หารือกรณีฝายกั้นน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนอง ม.4 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ มีสภาพชำรุด หากปล่อยทิ้งไว้อาจจะทำให้พนังกั้นน้ำพังทลายและสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ท้ายฝาย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 และมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.ลำปาง สำรวจและประมาณการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง