จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอดูลย์ บัวหล้า บ้านต๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...