ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำบ้านหนอง

0 11

วันที่ 15 และ 17 มีนาคม 2566 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ สนง.โยธาธิการฯ เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำบ้านหนองที่ได้รับความเสียหาย และร่วมปรึกษาหาทางแก้ไขต่อไป