ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ภายในเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 2

Read more...