ประชุมหารือแนวเขตปกครองตำบลน้ำโจ้

0 7

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ทะ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขต และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อยุติเขตการปกครอง พร้อมลงพื้นที่สำรวจชี้แนวเขตของตำบลน้ำโจ้