ประชุมท้องถิ่นสัญจร

0 4

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้เข้าร่วมการประชุมท้องถิ่นสัญจร โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แต่ละอปท. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว