จ้างโครงการก่อสร้างคาดลำเหมืองทุ่งปานัน ( เลียบทางหลวงชนบท ลป. ๑๐๐๓ ) บ้านหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 6

Read more...