ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานสืบฮีตตามฮอยร้อยใจไทลื้อ

0 6
ประชาสัมพันธ์📢📢
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลน้ำโจ้และใกล้เคียงร่วมงานสืบฮีตตามฮอยร้อยใจไทลื้อและสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานอเนกประสงค์บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 งานเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป