จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนายวิรัตน์ ปินตาไผ – บ้านนายเชิดชู อุ่นผาง บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...