การป้องกันโรค ASF ในสุกร

0 12

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ทะ บริษัทซีพี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ ได้จัดอบรมการป้องกันโรค ASF ในสุกร หรือ African Swine Fever (ASF) ปัจจุบันยังไม่พบโรคดังกล่าวในประเทศไทย และยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือการรักษาโรคเฉพาะ จึงอยากให้ประชาชนได้รู้จักและรู้วิธีป้องกันการเกิดโรคเบื้องต้น และคอยสังเกตพฤติกรรมสุกร หากพบสุกรมีอาการผิดปกติ ให้ทำการแจ้งกรมปศุสัตว์ทันที ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ทะ