จ้างเหมาจัดทำเหรียญรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 5

Read more...