โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลป.ถ. 12=013 สายบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำโจ้ – บ้านป่าตัน หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตัน เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

0 1

Read more...