จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังเทศบาล ( จากทุ่งล้อม-บ้านป่าจ้ำ – บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...