จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองซอยหนองห้า (ต่่อจากเดิม) บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...