ต้อนรับผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

0 23

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ได้ให้การต้อนรับ สิบตำรวจโทหญิงจิรภา มณีนันท์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานคนใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง ทางเทศบาลตำบลน้ำโจ้ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้