ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

0 0

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้ดำรงสืบไป