จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังอัดแน่น (เลียบลำเหมืองทุ่งนายาง) บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...