จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...