ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าบ้านป่าจ้ำน้อย – คุ้มต้นค่า บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 1

Read more...