จ้างซ่อมแซมถมลูกรังเกลี่ยเรียบในพื้นที่บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 , บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 , บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 ,บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 , และบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...