ส่งผู้อำนวยการกองวิชาการเข้ารับตำแหน่งใหม่

0 5

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้มาส่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางนัฤภร ละมัยเกตุ เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ เทศบาลตำบลลำปางหลวง ซึงทางเทศบาลตำบลลำปางหลวงได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง ทางเทศบาลตำบลน้ำโจ้ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของผู้อำนวยการกองวิชาและแผนงาน นางนัฤภร ละมัยเกตุ มา ณ ที่นี้ด้วย