ตรวจเยี่ยม

0 0

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร กรมชลประทาน ตรวจเยี่ยมเขื่อนดินและสปริงเวย์ที่ชำรุดบ้านหนอง หมู่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565