ลงพื้นที่

0 2

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทางเข้าศาลาประชาคมหมู่ 9 และได้ซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเลี่ยงหมู่บ้านข้างบ้านผู้ใหญ่เอนกคุณ สายศรีธิ และข้างบ้านนายบุญเกิด ไชยชุมภู เพื่อตรวจความเรียบร้อยของโครงการให้สำเร็จลุล่วง