ส่งปลัดเทศบาลเข้ารับตำแหน่งใหม่

0 15

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้มาส่งปลัดเทศบาล นายพิทักษ์ อินนาคเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยท่านนายกสถาพร วะเท ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ขอแสดงความยินดีกับท่านปลัดพิทักษ์ อินนาคมา ณ ที่นี้ด้วย