การประชุมโครงการแข่งขันเรือยาวและโครงการประเพณีลอยกระทง

0 32

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวและโครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อหารือแนวทางการจัดงาน และการเตรียมงานเบื้องต้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้