โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ

0 18

Read more...