พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์

0 8

วันที่ 20 ธันวาคม เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งสิ้น จำนวน 75 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้