ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ บ้านนายวิรัตน์ ปินตาไผ – บ้านนายเชิดชู อุ่นผาง บ้านน้ำโจ้ หมู่ที 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 0

Read more...