ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

0 2
ภารกิจของ ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
– เวลา 09.30 น. เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลน้ำโจ้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลน้ำโจ้
– เวลา 10.00 น. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ นางสาวตวงรัตน์ โล่สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อน / ความต้องการ ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ต่อไป
– เวลา 13.30 น. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดแต่งบ้านแต่งเมืองนครลำปาง ในการเข้าตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง