การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 1

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงข้อราชการและงานนโยบายที่สำคัญและประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง