มอบปูนซีเมนต์ตามโครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

0 2

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบปูนซิเมนต์ตามโครงการ กาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ บ้านนางอ่อน สายสุเขียว บ้านหนองพัฒนาหมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง