ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

0 8
การปฎิบัติหน้าที่ของ ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
วันที่ 9 มิถุนายน 2565
-เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ลำน้ำจาง โดยมีนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้
-เวลา 13.30 น. มอบหมายให้นายมนัส เครือแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ออกตรวจโครงการซ่อมสร้างบ้าน ติดตามผู้ยากไร้ บ้านนางอ่อน สายสุเขียว บ้านหนอง หมู่ที่ 9
– เวลา 15.00 น. มอบหมายให้นายมนัส เครือแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดสถานที่อำเภอยิ้ม ณ วัดบ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2