ออกตรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

0 0

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกานายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้ออกตรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย พร้อมทั้งได้มอบกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง