โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ

0 3

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดย ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันดำเนินโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี แด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ลำห้วยแม่ปุง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง