วางหรีดงานศพ

0 4

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมวางหรีดงานศพคุณแม่บัวบาน สงสาร มารดาคุณครู อ้อยเพชร ศรีจันทร์ ณ บ้านปงน้อย ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง