กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

0 13

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยประจำเดือนธันวาคม 2562 (28 ธันวาคม : วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาด (กวาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ ฯลฯ) ณ บริเวณสี่แยกป้อมแม่ปุง (ป้อมตำรวจแม่ปุง)