วันท้องถิ่นไทย

0 6

การปฏิบัติหน้าที่ของ ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ วันที่ 18 มีนาคม 2565

– ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
– ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่ทะเข้าพบเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยพระฌาน และผู้จัดการบริษัทเคอร่าไทล์ เซรามิก เพื่อหารือการสร้างห้องกักตัวผู้ป่วย โควิด-19
– วางหรีดงานศพคุณพ่อยุทธย์ กล่อมวงศ์ บิดานางสอาด นนท์นิติรัตน์ ผอ.รพ.สต. บ้านหนอง ณ วัดบ้านต้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง