4 พฤษภาคม “วันฉัตรมงคล”

ขอเชิญประชาชนชาวตำบลน้ำโจ้ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0 7

ขอเชิญประชาชนชาวตำบลน้ำโจ้ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว